Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

ADRES DO KORESPONDENCJI:

43-600 Jaworzno, ul. Północna 9b

tel. 32 618-18-40 fax 32 618-18-41

email:

www: mops.jaworzno.pl

NIP: 632-000-82-13

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie czynny jest:

poniedziałek – środa: 7.00 – 15.00

czwartek: 7.00 – 16.00

piątek: 7.00 – 14.00

Dział Świadczeń Rodzinnych, Dział Świadczeń Alimentacyjnych oraz Dział Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnościami obsługują interesantów:

poniedziałek: w godz. od 8.00 do 14.00

wtorek: w godz. od 8.00 do 14.00

środa: DZIEŃ WEWNĘTRZNY (bez obsługi stron)

czwartek: w godz. od 8.00 do 16.00

piątek: w godz. od 8.00 do 13.00

Dyrektor lub jego zastępcy przyjmują:

w Poniedziałek w godz. od 9.00 do 12.00

w Czwartek w godz. od 14.00 do 16.00

Pozostałe komórki organizacyjne MOPS Jaworzno:


Dział Wsparcia i Aktywizacji Osób Bezdomnych

ul. Kolbego 20 | 43-600 Jaworzno | parter
tel. 32 618-18-31, 32 762-91-92


Noclegownia dla Osób Bezdomnych

ul. Łukasiewicza 6 | 43-600 Jaworzno | parter
tel. 32 618-18-29


Dział Realizacji Świadczeń Społecznych

ul. Północna 9b| 43-600 Jaworzno | II piętro | pokoje nr 213-215
Siedziba MOPS

tel. 32 618-18-53
tel. 32 618-18-54
tel. 32 762-91-86 (stypendia i zasiłek szkolny)


Dział Opieki Nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi

ul. Grunwaldzka 235 (budynek ZLO)| 43-600 Jaworzno | parter
tel. 32 618-17-88
tel. 32 762-91-89
email:


Dział Przyznawania Świadczeń Pomocy Społecznej

ul. Północna 9b | 43-600 Jaworzno | II piętro| pokoje 216-220, 225-228
tel. 32 618-18-75


Dział Świadczeń Rodzinnych

ul. Północna 9b | 43-600 Jaworzno| parter | pokoje 10-15
tel. 32 618-17-86


Dział Świadczeń Alimentacyjnych

ul. Północna 9b | 43-600 Jaworzno | parter | pokoje 1-2, 16-17
tel. 32 618-17-90
tel. 32 618-19-42
tel. 32 618-18-36


Dział Świadczeń Osłonowych

ul. Północna 9b | 43-600 Jaworzno | III piętro | pokoje 316 – 317
tel. 0-32 762-91-95


Dział Aktywizacji i Wsparcia Rodziny

ul. Grunwaldzka 235 | 43-600 Jaworzno| parter oraz IV piętro budynku | pokoje nr 1,3,4,5,6, 8, 10, 11,12,13
tel. 32 762-91-85
tel. 32 618-18-27
tel. 32 618-18-47


Program “Jaworznicka Rodzina Wielodzietna”

Jaworzno, ul. Północna 9b | 43-600 Jaworzno | parter, pokój nr 15 |
tel. 32 618-18-37


Dział Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnościami

Siedziba MOPS
tel. 32 618-18-70
tel. 32 618-18-69


Dział Reintegracji Społecznej i Zawodowej

ul. Inwalidów Wojennych 14 (budynek Prokuratury Rejonowej) | 43-600 Jaworzno | II piętro | pokoje nr 15-17
tel. 32 618-18-57
tel. 32 618-18-58


Dział Pieczy Zastępczej

ul. Inwalidów Wojennych 14 (budynek Prokuratury Rejonowej) | 43-600 Jaworzno | II piętro | pokoje nr 18, 20-22
tel. 32 618-18-55
tel. 32 618-18-34


Dział Świadczeń Pieczy Zastępczej

ul. Północna 9b | 43-600 Jaworzno | III piętro | pokoje nr 312, 313, 314, 317
tel. 32 618-18-60
tel. 32 618-18-33
tel. 32 618-18-51
tel. 32 762-91-91


Dział Strategii i Rozwoju Usług Społecznych

ul. Północna 9b | 43-600 Jaworzno | III piętro | pokoje 302, 316, 317
tel. 32 618-18-39
tel. 32 618-18-72
tel. 32 618-18-78
email:


Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Łukasiewicza 7 | 43-600 Jaworzno | parter
tel. 32 618-18-28
tel. 32 762-91-98


Stanowisko ds. Sprawozdań, Statystyk i Analiz

ul. Północna 9b | 43-600 Jaworzno | III piętro | pokój nr 302
tel. 32 618-18-78


Dział Przeciwdziałania Przemocy Domowej
Zespół Interdyscyplinarny

ul. Jagiellońska 9 | 43-600 Jaworzno | I piętro | pokoje nr 1, 4-6
tel. 32 762-91-84
email:


Terapeuta
w zakresie: terapii uzależnień i współuzależnienia

ul. Grunwaldzka 235 | 43-600 Jaworzno | 4 piętro, pokój 411
tel. 32 618-18-67

Comments are closed.