Projekt “Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu SENIOR+” jest dofinansowany z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego “Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2020.

Zadanie polega na dofinansowaniu z dotacji celowej działań związanych z realizacją zadania publicznego, tj. funkcjonowania Klubu “Senior+” w Jaworznie, z siedzibą przy ulicy Bocznej 7k. Klub „Senior+” powstał w 2019 r. w ramach rządowego „Programu Wieloletniego na lata 2015 – 2020”. Remont generalny oraz wyposażenie obiektu było możliwe dzięki dofinansowaniu z Modułu I Programu Wieloletniego „Senior +”.

Odbiorcami projektu są osoby starsze, które ukończyły 60 rok życia, są nieaktywne zawodowo i są mieszkańcami Jaworzna. Ofertą Klubu Senior+ objęte jest minimum 20 osób.

Klub otwarty jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 – 20:00.

W godzinach funkcjonowania placówki, Klub Senior+ zapewnia Seniorom m. in. zajęcia ruchowe, edukacyjne, kulturalno – oświatowe oraz aktywizujące społecznie.

W ramach niniejszego projektu zatrudnieni są specjaliści od fizjoterapii, terapii zajęciowej, rękodzieła oraz psycholog.

Przedmiotowe dofinansowanie zadania pozwoliło na sfinansowanie podstawowych usług świadczonych przez Klub Senior + w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz przyczyniło się do podwyższenia standardu funkcjonowania placówki, poprzez rozbudowanie oferty spędzenia wolnego czasu oraz poprawy kondycji psychofizycznej klubowiczów.

Wartość dofinansowania: 40 000,00 PLN
Wkład własny: 65 298,00 PLN
Okres realizacji projektu: od 2 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Kontakt:
Klub „Senior+” │Kierownik Klubu – Krystyna Janicka│Instruktor ds. kulturalno – oświatowych – Monika Siga │ul. Boczna 7k Jaworzno | tel. 32 745 20 10
MOPS Jaworzno │ Marta Zadworna – Działu Strategii i Rozwoju Usług Społecznych │ul. Jagiellońska 9 | parter budynku │tel. 32 618 18 72│

Comments are closed.